Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kitab Syarah Aqidatul 'Awam

Kitab Manzhumah ‘Aqîdatil ‘Awâm (biasanya disebut 'Aqidatul Awam saja) berbentuk nazham (teks pelajaran berbentuk bait-bait puitis) disusun oleh al-Imam al-‘Allâmah Ahmad bin Muhammad Ramadhân bin Manshûr al-Makki al-Marzûki al-Mâliki al-Husaini al-Hasani, salah seorang mufti mazhab Maliki di Makkah pada masanya. Kitab ini biasanya dihafal dan dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia untuk tingkat Tsanawiyyah.

Kitab Syarah Aqidatul 'Awam (Syarhu Arkanil Iman li Ummatil Islam min Manzhumati 'Aqidatil 'Awam) adalah kitab yang menjelaskan kitab Aqidatul 'Awam secara ringkas ditulis oleh Dr. 'Umar Abdullah Kamil rahimahullah.

Ada kitab lain yang setema berbahasa Indonesia, ditulis oleh KH. Muhammad Idrus Ramli yaitu Akidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah; Penjelasan Sifat 50.


Posting Komentar untuk "Kitab Syarah Aqidatul 'Awam"